LA MÚSICA I L’ATENCIÓ PLENA

LA MÚSICA I L’ATENCIÓ PLENA

LA MÚSICA I L’ATENCIÓ PLENA

La sensació d’escoltar algú i saber que, quan tu parles, ell ni t’escolta ni mostra interès per fer-ho, no és gens agradable. Però aquesta és la nova realitat amb què actualment es troben els pares i els educadors. I clar, un alumne o jove que no escolta, tindrà carències educatives i difícilment obtindrà uns bons resultats acadèmics. En aquest sentit, cal tenir molt clara la diferència entre “escoltar” i “oir”. El fet d´escoltar exigeix d’una major concentració i ens permet integrar nous continguts així com millorar el nostre desenvolupament cognitiu.

En aquest punt, el fet de pertànyer a una escola de música, entre tantíssims avantatges, contribueix a fomentar la capacitat d’escoltar i la concentració. Els músics han d’estar pendents de moltes coses: la partitura, les observacions que pugui fer el seu mestre  o director, el ritme i melodia musical dels seus companys… En definitiva, quan els músics volen obtenir bons resultats amb el seu treball, han d’estar atents a tot allò que succeeix en el procés d’interpretació o composició musical. Així és, la concentració també és una de les capacitats musicals que més estimula la música. I a més, si formes part d’una escola de música, ho faràs d’una manera molt divertida i satisfactòria. 

Normalment associem la música a situacions en les quals ens relaxem, gaudim del moment, recordem, ens divertim i festegem algun esdeveniment. Però no podem oblidar que la música també ens ajuda a viure el present, una necessitat urgent en els temps que corren. De fet, la psicologia actual considera la necessitat d’incorporar la meditació o el Mindfulness (atenció plena) amb persones que tenen problemes d’ansietat o depressió. No ho dubtes, estudiar música són tot avantatges.

Vine amb La Clave i que sone la música.  

LA MÚSICA Y LA ATENCIÓN PLENA

La sensación de escuchar a alguien y saber que, cuando tu hablas, él ni te escucha ni muestra interés por hacerlo, no es nada agradable. Pero esta es la nueva realidad con la que actualmente se encuentran los pares y educadores. Y claro, un alumno o joven que no escucha, tendrá carencias educativas y difícilmente obtendrá unos buenos resultados académicos.  En este sentido, hay que tener clara la diferencia entre “escuchar” y “oír”. El hecho de escuchar exige de una mayor concentración y nos permite integrar nuevos contenidos así como mejorar nuestro desarrollo cognitivo. 

En este punto, el hecho de pertenecer a una escuela de música, entre tantísimas ventajas, contribuye a fomentar la capacidad de escuchar y la concentración. Los músicos tienen que estar pendientes de muchas cosas: la partitura, las observaciones que pueda hacer el maestro o director, el ritmo y la melodía musical de los compañeros… En definitiva, cuando los músicos quieren obtener buenos resultados con su trabajo, tienen que estar atentos a todo lo que sucede en el proceso de interpretación o composición musical. Así es, la concentración también es una de las capacidades musicales que más estimula la música. Y además, si formas parte de una escuela de música, lo harás de un modo muy divertida y satisfactoria.

Normalmente asociamos la música a situaciones en las que nos relajamos, disfrutamos del momento, recordamos, nos divertimos y festejamos algún acontecimiento. Pero no hay que olvidarse que la música nos ayuda a vivir el presente, una necesidad muy urgente en los tiempos que corren. De hecho, la psicología actual de considera la necesidad de la meditación o el Mindfulness (atención plena) con personas que tienen problemas de ansiedad o depresión. No lo dudes, estudiar música son todo ventajas.

Ven con La Clave y que suene la música. 

Scroll al inicio